Ваш
енергетичний
партнер

Енергетична компанія

ТОВ
«РН ЕНЕРДЖІ»

здійснює провадження господарської діяльності з купівлі-продажу, а також з постачання природного газу та електроенергії по всій території України.
МИ — команда фахівців з багаторічним досвідом роботи в нафтогазовій галузі.

Правила постачання
природного газу

ТОВ «РН ЕНЕРДЖІ» здійснює свою діяльність щодо постачання природного газу відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу та інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність суб’єктів ринку природного газу, в т.ч., але не виключно:

Загальні умови постачання

Споживачам природного газу

Постачальник має право:

 • Отримувати від Споживача оплату поставленого газу відповідно до умов Договору.
 • Безперешкодного доступу до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу. Доступ здійснюється працівниками (представниками) Постачальника за пред’явленням службового посвідчення (довіреності).
 • Отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу.
 • Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачу згідно з умовами Договору та Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2496. Надавати доручення Оператору ГРМ щодо обмеження (припинення) постачання газу Споживачеві згідно з умовами Договору та відповідно до порядку, встановленого законодавством.
 • Постачальник зобов’язується:

 • Забезпечувати постачання газу до пунктів приймання-передачі на умовах та в обсягах, визначених Договором.
 • Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГРМ необхідного Споживачу обсягу природного газу.
 • В установленому порядку розглядати запити Споживача, які стосуються питань постачання природного газу за цим Договором.
 • Своєчасно повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації Постачальника або визнання банкрутом, про призупинення/анулювання ліцензії на право постачання природного газу (крім випадків змін до законодавства, що виключають необхідність отримання ліцензії на даний вид господарської діяльності). У разі настання вказаних обставин, обов’язок Постачальника щодо своєчасного повідомлення вважається виконаним з моменту опублікування (розміщення) відповідних оголошень (інформації) в засобах масової інформації або в мережі інтернет згідно вимог чинного законодавства.
 • Складати та підписувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному Договором.
 • Споживач має право:

 • Отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених цим Договором.
 • Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства.
 • На зміну постачальника у порядку передбаченому нормативно-правовими актами з цього питання.
 • Споживач зобов’язується:

 • Дотримуватись дисципліни споживання газу, визначеної цим Договором, а також Правилами постачання природного газу.
 • Оплачувати Постачальнику вартість газу на умовах, визначених Договором.
 • Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу.
 • Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
  — відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу;
  — припинення або розірвання Договору;
  — в інших випадках, передбачених Правилами постачання газу, іншими актами законодавства.
 • У разі настання обставин, внаслідок чого Споживач повністю припинятиме споживання природного газу:
  — повідомити Постачальника не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня такого припинення споживання природного газу, шляхом подання письмової заяви про розірвання договору;
  — здійснити розрахунки, що передбачені цим Договором, до вказаного споживачем дня остаточного споживання газу включно.
 • Повідомляти Оператора ГРМ, а також Постачальника про недоліки в роботі комерційних вузлів (лічильників) обліку газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі, пошкодження пломб) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки.
 • ШАБЛОН Договору постачання газу

  Споживачам електроенергії

  Істотні умови договору, умови надання послуг з постачання, методи оплати і здійснення розрахунків закріплені у тексті договору постачання, який розміщений на нашому сайті.

  ПРАВО СПОЖИВАЧА НА ЗАМІНУ ЕЛЕКТРОПОПОСТАЧАЛЬНИКА

  З 11.06.2017 року набрав чинності Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII (далі – Закон). Згідно умов цього Закону розпочався процес реформування електроенергетичної галузі в Україні. Пунктом 13 розділу ХVІІ Прикінцевих та перехідних положень встановлено, що електропередавальні організації (обленерго) здійснюватимуть постачання та передачу електричної енергії місцевими локальними мережами до 11.12.2018. З 11.12.2018 обленерго виконуватимуть лише функцію розподілу електричної енергії.

  Споживачі (крім побутових та малих непобутових споживачів), яким на день набрання чинності Закону постачання електроенергії забезпечувалося обленерго, не пізніше аніж через 18 місяців з дня набрання чинності Законом мають обрати собі електропостачальника та укласти з ним «Договір постачання електричної енергії споживачу».

  Зміна електропостачальника здійснюється на безоплатній основі у порядку, визначеному «Правилами роздрібного ринку електричної енергії», затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 312. У випадку не обрання Споживачем нового електропостачальника протягом 18 місяців з дня набрання чинності Законом, постачання електричної енергії такому Споживачу відповідно до статті 64 Закону буде здійснюватися Постачальником «останньої надії» (визначається Кабінетом Міністрів) впродовж не більше 90 днів.

  Електробезпека

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  З метою забезпечення електробезпеки не можна:

  ✓ торкатися до проводів, що звисають чи лежать на землі. Важливо: смертельно небезпечно не тільки доторкатись а й підходити ближче 8 метрів до проводу який лежить на землі;

  ✓ залазити на дахи будівель, де поблизу проходять дроти електропередач;

  ✓ облаштовувати під лініями електропередач стоянки та розпалювати багаття;

  ✓ робити накиди на проводи повітряних ліній (ПЛ) проволоки та інших предметів;

  ✓ дозволяти дітям гратись безпосередньо під повітряними лініями та поблизу підстанцій;

  ✓ запускати під ПЛ «повітряних зміїв»;

  ✓ торкатися до металевих відтяжок опор ПЛ та телеантен, які в результаті пошкодження проводів ПЛ можуть знаходитись під напругою.

  ✓ остерігайтесь випадкового наближення до проводів ліній електропередач під час виконання робіт під ПЛ: будування споруд та будівель, вантажно-розвантажувальні роботи, складування матеріалів та інші;

  ✓ допускати до монтажу нових чи ремонтуванню наявних електроустановок некваліфікованих осіб. Недбало виконані ремонтні роботи можуть привести до травмування людей, які користуються даними електроустановками;

  ✓ торкатися до відключених та не демонтованих проводів, які живлять будинки. Не використовуйте навіть ізольовані вводи в будинки не за призначенням, в якості мотузки для розвішування, сушіння одягу та інші.

  Важливо пам’ятати, що:

  ✓ невміле встановлення радіо, телеантени, проведення різноманітних робіт поблизу повітряних ліній з наближенням до металевих частин ПЛ спричиняє електротравми;

  ✓ самовільне проведення робіт в електроустановках, які вам не належать, самостійне підключення до електромереж як правило спричиняє електротравми;

  ✓ переносний електроінструмент – джерело підвищеної небезпеки. Перш ніж використовувати електроінструмент, вивчіть вимоги Правил безпеки та інструкцію по експлуатації від виробника;

  ✓ побутова електротехніка, переносні світильники призначені для використання їх тільки в приміщеннях з полами, які не проводять електричний струм.

  Запам’ятайте! Найчастіше трапляються нещасні випадки при виготовлені і використанні саморобних подовжувачів та електроприладів. Несправні електроприлади, ізоляція електропроводок і вимикачів — постійне джерело травм та нещасних випадків.

  При використанні електроенергії в побуті:

  ✓ не використовуйте саморобні «жучки» для захисту електропроводки від коротких замикань, використовуйте сертифіковані запобіжники;

  ✓ не ремонтуйте електроприлади без відключення їх від електромережі, не проводьте роботи в електроустановках самостійно. Ремонтні роботи повинні проводити спеціалісти;

  ✓ для очищення освітлювальної апаратури, ламп, переносних світильників від пилу і бруду необхідно вимкнути їх від мережі;

  ✓ для підключення приладів з електромережею використовуйте штепсельні вилки. Не допускається підключення оголеними кінцями проводів;

  ✓ при пранні за допомогою пральної машини не доторкайтесь до неї мокрими руками;

  ✓ прийміть заходи для того щоб виключити можливість доступу дітей до електроприладів.

  Відкриті розетки краще обладнати спеціальними заглушками.

  Щоб уникнути випадків електротравматизму необхідно знати наступні правила електробезпеки і дотримуватись їх:

  ✓ Користуватись у вологих приміщеннях переносними лампами і електроприладами напругою не вище 36 В;

  ✓ Не торкайтеся проводів, які провисли або знаходяться на землі (смертельно небезпечними є також наближення до них на відстань ближче ніж 8 метрів);

  ✓ Не заповнювати водою з водопровідного крану ввімкнені в електромережу чайники, кавоварки, оскільки при одночасному дотику до увімкненого приладу і водопровідного крану людина може бути уражена електрострумом;

  ✓ Не замінювати електролампи без їх вимкнення, не витирати вологою ганчіркою електричні проводи, штепсельні розетки, вимикачі, інші електроприлади, увімкнені в електромережу;

  ✓ Не виносити на подвір’я увімкнені електричні прилади, тому що у разі пошкодження ізоляції людина, яка стоїть на землі і торкається будь-якої металевої частини такого приладу може отримати електротравму; не піднімайтеся на дахи споруд, не вилазьте на дерева, поблизу яких проходять повітряні лінії, не намагайтеся з будь-якою метою проникнути то трансформаторних підстанцій, не робіть спроб самостійно ремонтувати обриви проводів;

  ✓ Не защемляти електропроводи дверима, віконними рамами, не закріплювати їх на цвяхах, не замальовувати і не забілювати, щоб уникнути пошкодження і передчасного висихання ізоляції електропроводів. Це призводить до пожеж, а при контакті з людьми до нещасних випадків;

  ✓ Не дозволяйте дітям гратися під повітряними лініями та поблизу електрообладнання, роз’яснюйте їм небезпеку такої поведінки;

  ✓ Не давати дітям бавитись із штепсельними розетками;

  ✓ Не підвішувати речі на проводи, вимикачі та розетки;

  ✓ Потрібно знати, що побутові електроприлади (чайники, праски, електроплитки тощо), а також переносні світильники (торшери, настільні лампи) напругою 220 В, призначені для користування в приміщеннях з непровідними для електроструму підлогами.

  УВАГА!!!! Якщо людина потрапила під напругу не торкайтесь до неї руками а швидко вимкніть електроустановку (вимикачем, рубильником, чи перерубайте провід сокирою, лопатою з сухим дерев’яним держаком), відтягніть потерпілого за сухий одяг, що відстає від тіла. Після цього, необхідно негайно розпочати надавати першу допомогу (штучне дихання, зупинити кров, накласти шину) і викликати лікаря! В супереч поширеній думці, забороняється закопувати потерпілого в землю так як ці дії не принесуть користі, це лише може привести до загибелі потерпілого. Будьте уважними та обережними!

  Використання увімкнених в електромережу електроприладів з пошкодженою ізоляцією, на відкритому повітрі може стати причиною електротравми, тому що ЗЕМЛЯ — ПРОВІДНИК ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ!

  У випадку, якщо Ваші лінії електропередач пошкоджені, організуйте охорону місця пошкодження та негайно повідомте про це за номером телефону +38 (099) 317 02 86 або надішліть листа електронною поштою на адресу: office@egt-trading.com

  Порядок та способи досудового вирішення спорів з Постачальником

  Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду. вирішуються за домовленістю сторін. Постачальник зобов’язаний розглядати звернення споживачів та у місячний строк повідомляти про результати розгляду. Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду. вирішуються за домовленістю сторін. Постачальник зобов’язаний розглядати звернення споживачів та у місячний строк повідомляти про результати розгляду.

  У випадку виникнення спорів/розбіжностей між Постачальником та Споживачем, всі розбіжності сторони будуть намагатися врегулювати шляхом переговорів.

  Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

  Додаткову інформацію Ви можете отримати:
  за телефоном +38 (067) 467 96 96,
  написавши листа на наш e-mail: office@rnenergy.com.ua,
  або завітавши до нас за адресою: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 1, оф. 606.
  Листування здійснюється за юридичною адресою: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 1, оф. 606
  .

  Особа, відповідальна за врегулювання спорів:
  Директор — Джига Микола Миколайович,
  (графік роботи: Пн.-Пт. 09:00 – 18:00, Сб., Нд. — вихідний).

  У випадку недосягнення згоди шляхом проведення переговорів споживач має право звернутися із відповідною заявою до Регулятора ринку природного газу та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.
  Порядок розгляду вказаних скарг Регулятором передбачений ст. 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

  КОНТАКТИ

  e-mail: office@rnenergy.com.ua
  tel: +38 (067) 467 96 96

  Прийом споживачів проводиться за адресою:
  м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 1, оф. 606.
  графік роботи: Пн.-Пт. 09:00 – 18:00, Сб., Нд. — вихідний